حسن الماسی

طراح گرافیک، طراح تجربه و رابط کاربری، عکاس

geranet

۰۹۱۲ ۷۵۸ ۲۷ ۰۴

۰۹۱۲ ۷۵۸ ۲۷ ۰۴

hasanalmasi

hasanalmasi@gmail.com

حسن الماسی

طراح گرافیک، طراح تجربه و رابط کاربری، عکاس

geranet

۰۹۱۲ ۷۵۸ ۲۷ ۰۴

۰۹۱۲ ۷۵۸ ۲۷ ۰۴

hasanalmasi

hasanalmasi@gmail.com

عناوین

مقام اول رشته عکاسی در جشنواره هنر آسمانی ۱۳۸۹ / مقام سوم رشته عکاسی در چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر ۱۳۹۰ / شایسته تقدیر رشته عکاسی در دوسالانه عکس قم ۱۳۹۱ / مقام دوم رشته عکاسی جشنواره بهار تا خزان ۱۳۹۱ / قرار گرفتن در لیست بیست فوتوبلاگ برتر دنیا در سال ۱۳۹۱ / مقام اول رشته عکاسی در سوگواره عاشورایی عکس و پوستر هیئت ۱۳۹۲ / مقام دوم رشته عکاسی در سومین جشنواره عکس حوزه ۱۳۹۲ / مقاوم دوم رشته عکاسی در جشنواره هنرهای تجسمی اشراق ۱۳۹۳ / مقام اول رشته گرافیک در جشنواره هنرهای تجسمی اشراق ۱۳۹۳ / مقام سوم رشته گرافیک در جشنواره هنرهای تجسمی اشراق ۱۳۹۶

نمایشگاه‌ها

نمایشگاه گروهی عکس دوسالانه عکس قم ۱۳۸۸ / نمایشگاه گروهی عکس گروه عکاسان خاکستری در نگارخانه فرهنگ قم ۱۳۹۰ / نمایشگاه گروهی عکس دوسالانه عکس قم در نگارخانه های اشراق و فرهنگ ۱۳۹۱ / نمایشگاه انفرادی عکس در نگارخانه اشراق قم ۱۳۹۱ / نمایشگاه گروهی عکس تصویر سال در خانه هنرمندان تهران ۱۳۹۲ / نمایشگاه گروهی عکس جشنواراه ملی عکس سلامت روان ۱۳۹۲ / نمایشگاه گروهی عکس آثار برگزیده سوگواره عاشورایی عکس هیئت در قم و چند شهر دیگر ۱۳۹۲ / نمایشگاه گروهی عکس انجمن هنرهای تجسمی حوزه در نگارخانه اشراق قم ۱۳۹۲ / نمایشگاه گروهی عکس آثار منتخب جشنواره عکس حوزه در نگارخانه اشراق قم ۱۳۹۲ / نمایشگاه انفرادی گرافیک در نگارخانه اشراق قم ۱۳۹۳ / نمایشگاه گروهی عکس و گرافیک جشنواره هنرهای تجسمی اشراق در نگارخانه اشراق قم ۱۳۹۳ / نمایشگاه گروهی عکس آثار برتر سال دوربین.نت در تهران ۱۳۹۳ / نمایشگاه گروهی عکس آثار منتخب جشنواره عکس نورنگار در گالری بهار باغ موزه قصر تهران ۱۳۹۳ / نمایشگاه گروهی عکس جشنواره عکس نگاه کودک در مشهد ۱۳۹۳ / نمایشگاه گروهی عکس و گرافیک آثار منتخب دوسالانه گرافیک قم ۱۳۹۳ / نمایشگاه انفرادی عکس در نگارخانه اشراق قم ۱۳۹۶