ندیده ها

بعضی چیزا هستن که تا وقتی ندیدیشون، خوب ندیدیشون. اصلا نمیدونی که هستن. براتم هیچ اهمیتی ندارن. اما وقتی دیدیشون، همه چی عوض میشه. دیگه نمیتونی نبینیشون. اگه نبینیشون انگار که کوری. هیچی رو نمی تونی ببینی. چیزی که تا دیروز از وجودش بی اطلاع بودی امروز میشه همه ی اطلاعات تو. خوب چی میشه [...]