صدای تو

عکس‎العمل دیگران در برابر حرف‎ها و اعمال تو، میدونی مثل چی میمونه؟! مثل این که روی یه قله وایستی، و فریاد بزنی، و کوهای اطراف، صداتو منعکس کنن. هر کوهی با توجه به شکلش و جنس سطحش، به نوعی، صدای تو رو به خودت بر میگردونه. وقتی فریاد زدی، به ناچار باید گوشاتو تیز کنی [...]