حیرت و خشم

هم قبل ازشروع زمان تبلیغات انتخاباتی، و هم بعد از اون، مسئولین ستادهای تبلیغاتی میرحسین و از همه مهم‎تر سایت‎ها و روزنامه‎های حامی اون‎ها، با پخش اخبار اکثرا کذب، گمانه‎زنی‎های بی‎مورد و غلو کردن اخبار مربوط به کمیت جمعیت حامیان میرحسین و اقداماتی از این دست، باعث شدن که طرفدارای میرحسین این جوری تصور کنن [...]