رو به فردا

با این که خیلی از شخصیت و رفتارهای فردوسی پور خوشم نمیاد، ولی نمی تونم تاثیر فوق العاده مثبت این برنامه رو روی فوتبال مملکتمون نادیده بگیرم. درسته که فوتبال ما الان در شرائط بدی به سر می بره، چه از لحاظ باشگاهی و چه ملی، ولی مطمئنا اگه نود وجود نداشت، الان اوضاعِ به [...]