گناهان هرمی

اولین بار پنج شش سال قبل بود که دو تا از دوستانم آمدند پیش من و گفتند بیا که یک پیشنهاد خوب برایت داریم. خوب پیشنهادشان چه بود؟ فرمی آوردند که متعلق بود به یک موسسه ای که ظاهرش خیریه بود، تو می رفتی مبلغی را آن جا سرمایه گذاری می کردی و بعد سرمایه [...]

By | August 23rd, 2010|زندگی, شخصی, مذهب, همه مطالب|0 Comments

عبادت و کار

ظهر امروز که جمعه باشد، داشتم روی پوستر آی اس دی بی کار می کردم، که امیرحسین آمد پایین و گفت بابایی می گوید میایی برویم نماز جمعه؟ گفتم بگو کار دارم و نمی آیم. امیر رفت بالا و بعد صدای پاهای بابا را شنیدم که از خانه خارج شد و رفت و ما مشغول [...]

By | August 7th, 2010|کار, مذهب, همه مطالب|0 Comments

لنز بلور افزایشی

اجسامی که تو محدوده ی فوکوس قرار دارن، واضح هستن و اجسام دیگه ای که در این محدوده نیستند، بسته به میزان عمق میدان، بلور می شن. هر چی فاصله ی این اجسام با محدوده ی فوکوس بیشتر باشه، میزان بلور بودن اون ها بیشتر می شه. در بسیاری از مواقع می شه با بلور [...]