از دکمه ها متنفرم

همیشه از دکمه ها متنفر بودم. هر نوع دکمه ای. اینقدر که تا به حال چند بار دچار کابوس دکمه شدم. یه بار خواب دیدم یه لباس تنمه که تمامش پوشیده شده از دکمه. بچه که بودم هیچ وقت لباس های دکمه دار تنم نمی کردم. الان هم که دیگه مجبورم.