شلوار گشاد

اگر انسان های چاق می دانستند که «گشاد شدن شلوار» به خاطر چند کیلو لاغر شدن، چه لذتی دارد، هر آینه از گرسنگی در دم جان می دادند.