آتش بس

چند هفته که از شروع سربازیم گذشته بود، می خواستم یه پست بنویسم در مورد حالاتش و حالاتم. در مورد این که حالا بعد از مدت ها تعطیلی ها برام معنی پیدا کردن. این که کل هفته رو سر کارم و لحظه شماری  می کنم برای تعطیلات آخر هفته. مدت ها بود که روز های [...]