عشق ورزیدن

وقتی دارید به عکسی نگاه می کنید که تازگیا گرفتید و به عناصر داخلش عشق می ورزید، یک لحظه تصور کنید زمانی رو که ده، بیست یا سی سال از الان گذشته و دارید به این عکس قدیمی نگاه می کنید و احتمالا بعضی از اون عناصر دیگه وجود ندارن. چقدر براتون نوستالژی داره و [...]

By | October 25th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Chromatic Aberration

انحراف رنگی (Chromatic Aberration) اتفاقیه که در اون رنگ ها به درستی بر روی هم منطبق نمی شن. لنزها درست مانند منشور عمل می کنن و رنگ ها با طول موج های مختلف از اون ها عبور می کنن. بسته به کیفیت لنز یا شرایط خاص دیگه، گاهی رنگ ها هنگام خروج از لنز دچار [...]

By | October 10th, 2015|Uncategorized|0 Comments