اولین نمایشگاه انفرادی من

خوب خدا رو شکر بعد از چند ماه، نمایشگاهی که دنبالش بودم داره راه میوفته. بازم خدا رو شکر که اسپانسر هم پیدا شد و هزینه ها رو به عهده گرفت. دو سه روز گذشته پی گیر چاپ عکس ها و طراحی پوستر بودم. الان که دارم این پست رو می نویسم، دوستان توی نگارستان [...]