چیزی که وجود ندارد

توی دنیا خیلی چیزا هست که دیده نمیشه . مثل خدا روح جن و خیلی چیزای دیگه. و این نمیتونه خیلی عجیب باشه ، چرا که دیده شدن از خواص ماده وجسم هست و هر چیز موجودی لزوما جسمانی نیست پس بعضی موجودات چون جسم ندارند قابل دیدن نیستند. اما چیزی که خیلی عجیبه البته [...]