شعار جدید نوشابه های پپسی: «در لحظه زندگی کن»

تنها معنی ای که این شعار زیبا و فریبنده می تونه داشته باشه اینه که موقعی که می خوای پپسی بخوری، اگه کسی بهت گفت نوشابه نخور ضرر داره یا کمتر نوشابه بخور، معده ت داغون می شه، به خودت بگی بی خیال بابا، بذار حالش رو ببریم، مهم نیست بعدا چه اتفاقی میوفته.

لذت پپسی خوردن میارزه به همه ی ضررهای بعدیش. این اون مفهومیه که قراره نهادینه بشه تو ذهن مصرف کننده. هم بهت یاد میده که چجوری جواب نصیحت اطرافیانت رو بدی هم آروم آروم بهش ایمان پیدا کنی.