Project Description

طراحی لوگوی دکتر پلنت

برند دکتر پلنت (dr. plant) یکی از برندهای زیرمجموعه شرکت پروتکت نیچر است که محصولات غذایی گیاهان تزئینی و آپارتمانی تولید می کند.

طراحی لوگوی دکتر پلنت

طراحی لوگوی دکتر پلنت

طراحی لوگوی دکتر پلنت

طراحی لوگوی دکتر پلنت

طراحی لوگوی دکتر پلنت